YouSee Kabel-TV og Internet

Se evt. bemærkning om Norlys og fibernet på forsiden.

YouSee har lagt kabler i det meste af foreningens område undtagen i den sidste del (mod vest) af Annavej.

Grundejerforeningen har i etableringsfasen stået for samlet tilmelding for dem der ønskede at tilslutte sig kabel-TV men har intet haft med den økonomiske del at gøre dvs. foreningen hæfter på ingen måde.

Efter etableringen har foreningen ikke haft noget at gøre med videreførslen dvs. fremtidig tilslutning, abonnement, afmelding mm. er en sag mellem den enkelte grundejer og YouSee.

Hvis der er tegnet abonnement på TV ordningen er det muligt at udvide med Internet - og YouSee giver nu mulighed for at "nøjes med" Internet (dvs. uden TV).

For priser og tilslutningsmuligheder henvises til YouSee.

Nedenstående kort viser hvilke områder (markeret med gult) der er dækket af YouSee i 2010. Typisk er der opsat et kabelskab i skel mellem to ejendomme, dækkende de to ejendomme samt de to overfor liggende ejendomme.

YouSee kabeltræk 2010