Skovlunde Villaby

Du er her: Velkommen til Skovlunde Villaby

Velkommen til Skovlunde Villaby

På denne hjemmeside kan du finde lidt om grundejerforeningen og du kan hente referater, regnskaber og mere. Hvis du savner noget information her eller har oplysninger du mener skal med kan du skrive til bestyrelsen via knappen Mailform i venstre kolonne.


Udskiftning af gadebelysning og renovering af fortove

Ballerup Kommune er nu færdig med at udskifte gadebelysningen og med den efterfølgende renovering af fortove.

Hvis nogen har kommentarer hertil så kontakt gerne bestyrelsen.

På kommunens egen hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger under Modernisering i Pigekvarteret, Skovlunde nord.


Generalforsamling

Den kommende generalforsamling planlægges afholdt onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00 i kælderlokalet ved Skovlunde Kirke. Eventuelle forslag som ønskes medtaget må meget gerne allerede nu meddeles bestyrelsen.

Sidste års generalforsamling blev afholdt onsdag d. 9 marts 2016.

Der var i alt 4 forslag vedrørerende snerydning. Forslaget om snerydning alle ugens syv dage blev vedtaget med pænt flertal. De øvrige forslag blev nedstemt eller bortfaldt.

Kontingentet for 2016 blev efterfølgende fastsat til 600 kr.

Referatet kan hentes her.

Den tidligere udsendte indkaldelse kan hentes her og ligeledes de to ekstra forslag her.


Kontingentindbetaling

Kontingentopkrævning for 2016 og efterfølgende rykkere er nu omdelt.

Kontingent indbetales til foreningens konto i Danske Bank, Ballerup afdeling:

Reg. nr. 3138 Konto 8028907

Kontingentet for 2016 er det samme som for 2015 dvs. kr. 600 for hele året.

Beløbet skulle være indbetalt senest d. 1 august 2016 hvilket langt de fleste har husket.

Pr. 1. januar 2017 er kun 6 ejendomme i restance hvilket må siges at være flot. Desværre er flere af disse dog efterhånden kendt for først at betale efter flere rykkere. Der vil derfor i den nærmeste fremtid blive udsendt rykker pr. brev tillagt rykkergebyr.  


Snerydning

Som vedtaget på generalforsamlingen etableres snerydning alle ugens 7 dage i perioden 1. November til 1. April.

Bemærk at vi har skiftet rydningsfirma og at der derfor kan ske fejl ved de første rydninger da området er nyt for firmaet. Kontakt bestyrelsen hvis der er ryddet hos dine naboer men ikke hos dig. Læs evt. også punktet Snerydning om hvornår der ryddes.

  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login