Skovlunde Villaby

Du er her: Velkommen til Skovlunde Villaby

Velkommen til Skovlunde Villaby

På denne hjemmeside kan du finde lidt om grundejerforeningen og du kan hente referater, regnskaber og mere. Hvis du savner noget information her eller har oplysninger du mener skal med kan du skrive til bestyrelsen via knappen Mailform i venstre kolonne.


Generalforsamling 2018

Den kommende generalforsamlingen afholdes onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00 i et lokale ved Skovlunde Kirke.

Den udsendte indkaldelse kan hentes her.


Snerydning

Som vedtaget på seneste generalforsamling er der etableret snerydning alle ugens 7 dage i perioden 1. November til 1. April.

Desværre gik noget dog galt første gang der faldt sne her i december og rydningsfirmaet fik ikke ryddet. Formanden har talt med firmaet og de beklager meget den manglende rydning der skyldes rod med nogle kørselspapirer. Det bør være på plads nu og den manglende rydning godskrives foreningen.

Kontakt bestyrelsen hvis der skulle dukke fejl op og der feks. er ryddet hos dine naboer men ikke hos dig. Læs evt. også punktet Snerydning om hvornår der ryddes


 


Affaldssortering - Ny affaldsordning

Fra 1. april starter en ny affaldsordning i kvarteret. Fremover skal alt affald sorteres

I løbet af marts måned vil beboerne i villakvarterene få leveret tre nye todelte affalds-beholdere til at sortere affaldet i. Sorteringsopdelingen hedder mad-/restaffald, plast/papir og glas/metal. Sammen med de tre beholdere hører en sorteringsguide, der via tekst og billeder forklarer, hvordan affaldet skal sorteres til genanvendelse.

Ballerup Kommune har udsendt information om ordningen samt en liste med svar på spørgsmål til ordningen.

BK har siden udsendt oplysninger om at tømmedage er ændret for alle i kommunen ændret uanset om man er omfattet af den nye ordning eller ej.


Udskiftning af gadebelysning og renovering af fortove

Ballerup Kommune er nu færdig med at udskifte gadebelysningen og med den efterfølgende renovering af fortove.

Hvis nogen har kommentarer hertil så kontakt gerne bestyrelsen.

På kommunens egen hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger under Modernisering i Pigekvarteret, Skovlunde nord.


Kontingentindbetaling 2017

Kontingentopkrævning for 2017 er nu omdelt.

Kontingent indbetales til foreningens konto i Danske Bank, Ballerup afdeling:

Reg. nr. 3138 Konto 8028907

Kontingentet for 2017 er kr. 300 dækkende hele året.

Husk at beløbet skal være indbetalt senest d. 1 august 2017.

Sidste: Der er omdelt rykkere sidst i oktober og der er nu kun 6 ejendomme i restance. Hvis jer der er i restance læser dette så skynd jer at få det bragt i orden.


 

  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login