Skovlunde Villaby

Du er her: Velkommen til Skovlunde Villaby

Velkommen til Skovlunde Villaby

På denne hjemmeside kan du finde lidt om grundejerforeningen og du kan hente referater, regnskaber og mere. Hvis du savner noget information her eller har oplysninger du mener skal med kan du skrive til bestyrelsen via knappen Mailform i venstre kolonne.


Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00 i kælderlokalet ved Skovlunde Kirke.

Den udsendte indkaldelse, regnskab for 2016 samt budgetforslag 2017 kan hentes her ligesom det godkendte referat.

Kontingentet for 2017 blev fastsat til kr. 300.


Affaldssortering - Ny affaldsordning

Fra 1. april starter en ny affaldsordning i kvarteret. Fremover skal alt affald sorteres

I løbet af marts måned vil beboerne i villakvarterene få leveret tre nye todelte affalds-beholdere til at sortere affaldet i. Sorteringsopdelingen hedder mad-/restaffald, plast/papir og glas/metal. Sammen med de tre beholdere hører en sorteringsguide, der via tekst og billeder forklarer, hvordan affaldet skal sorteres til genanvendelse.

Ballerup Kommune har udsendt information om ordningen samt en liste med svar på spørgsmål til ordningen.

BK har siden udsendt oplysninger om at tømmedage er ændret for alle i kommunen ændret uanset om man er omfattet af den nye ordning eller ej.


Udskiftning af gadebelysning og renovering af fortove

Ballerup Kommune er nu færdig med at udskifte gadebelysningen og med den efterfølgende renovering af fortove.

Hvis nogen har kommentarer hertil så kontakt gerne bestyrelsen.

På kommunens egen hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger under Modernisering i Pigekvarteret, Skovlunde nord.


Kontingentindbetaling 2017

Kontingentopkrævning for 2017 er nu omdelt.

Kontingent indbetales til foreningens konto i Danske Bank, Ballerup afdeling:

Reg. nr. 3138 Konto 8028907

Kontingentet for 2017 er kr. 300 dækkende hele året.

Husk at beløbet skal være indbetalt senest d. 1 august 2017.


Snerydning

Som vedtaget på generalforsamlingen etableres snerydning alle ugens 7 dage i perioden 1. November til 1. April.

Bemærk at vi i 2016 har skiftet rydningsfirma og at der derfor kan ske fejl ved de første rydninger da området er nyt for firmaet. Kontakt bestyrelsen hvis der er ryddet hos dine naboer men ikke hos dig. Læs evt. også punktet Snerydning om hvornår der ryddes.

  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login